Tevrat Tefsiri’nin Yayımlanması Hakkında


Prof. Dr. Nuh Arslantaş tarafından neşre hazırlanan ve Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı’nca yayımlanan Tevrat Tefsiri’nin bazı çevrelerce haksız ve hadsiz eleştirilere konu edilmesi nedeniyle Yeni Akit Gazetesi Ankara Haber Müdürü Muhammet Kutlu’nun söz konusu eser hakkında Başkanlığa ilettiği soruların ve Başkanlık tarafından gönderilen cevabi yazının, kamuoyunu eksiksiz bilgilendirmek amacıyla dergimizce yayımlanması uygun görülmüştür.

 

Muhammet Kutlu imzası ile Başkanlığa gönderilen yazı:

Tevrat Tefsiri Basım ve Satışı Hakkında

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı Sayın Prof. Dr. Muhittin Macit;

Başında bulunduğunuz Kültür ve Turizm Bakanlığı Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı’nın, Marmara İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuh Arslantaş’ın çevirerek tefsir ettiği, müellifi Sa‘adya Gaon olan Tevrat tefsirini basarak e-satış sitesinde satışa sunduğunu gördük. Konuyla ilgili yapacağımız haber için zatıalinizden şu soruları cevaplamanızı rica ediyoruz:

1-Cumhuriyet tarihinde hiç yapılmamış bir Tevrat tefsiri basım ve satışını yapmayı hangi düşünce ve motivasyonla hayata geçirdiniz?

2-Tevrat’ın tahrif edildiğinden, ‘Tekvin Sifri’ndeki ‘Yakub’un tanrı ile güreşmesi ve yenmesinden’, ‘Lut Peygamberin kızlarının şarapla sarhoş ettikleri peygamber ile mağarada beraber oldukları ve öz babaları olan Lut Peygamber’den birer erkek çocuk sahibi olduklarına’ kadar, içinde Kur’an-ı Kerim’e ve İslam öğretisine son derece ters bilgilerin bulunduğundan haberiniz var mıydı?

3-İnsanların, özellikle gençlerin bu tahrif edilmiş ve içinde İslam öğretisine aykırı ifadeler bulunan Tevrat’ı e-satış sitesinden alarak, olumsuz yönde etkilenebileceği gibi bir tehlikeyi hiç hesaba kattınız mı?

4-Tevrat Tefrisi’nin (yazım hatası, yazının aslında mevcuttur) İsrailli müellif Sa‘adya Gaon ya da mirasçılarına ve Prof. Dr. Nuh Arslantaş’a ne kadar telif ücreti ödediniz?

5-Tevrat Tefsiri’nin basıma hazırlama, basım, telif ücretleri dâhil toplam maliyeti ne kadar olmuştur?

 

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı’nca iletilen cevabi yazı:

Sayın Muhammet Kutlu Bey’e

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığımız İslam Medeniyeti tarihi boyunca İslam topraklarında üretilmiş ve günümüze ulaşmış yazma eserler hakkında, onarım, koruma ve yayımlama faaliyetleriyle ilgili çalışmalar yapmaktadır.

Çeviri ve Yayım Dairesi Başkanlığımız, günümüze kadar ulaşmış ülkemizdeki yazma eserlerin Çeviri, Çeviri Yazı, Tıpkı Basım ve Tahkik (edisyon kritikli neşir) çalışmalarını yürütmektedir. Bu bağlamda klasik ilmi disiplinlerin en geniş yelpazesinde yayınlar yapılmaktadır. Bilim ve Felsefe Serisi, Fatih Sultan Mehmed Kitaplığı, Edebiyat ve Sanat Serisi, Dini İlimler Serisi, Tarih ve Toplum Bilimleri Serisi, Tıpkıbasım Serisi yayınlarımızın genel başlığını oluşturmaktadır. Bu serilerimiz içinde Tefsir, Hadis, Kelam, Tasavvuf, Fıkıh, Mantık, Dinler Tarihi, Felsefe, Tıp, Edebiyat, Tarih, Ahlak, Siyaset, Matematik, Siyer, Fizik gibi alanlarda yayımlarımız bulunmaktadır. Sahih-i Buhari’nin hicri 5. asırdaki en eski nüshasının da inceleme-değerlendirme ve tıpkıbasımı şu an itibariyle yapılmış bulunmaktadır. Zemahşeri, Gurabzade ve Elif Efendi’nin tefsirleri, Başkanlığımız tarafından yayımlanmış ve satışa sunulmuş; Ömer en-Nesefi’nin 6 ciltlik tefsiri de yayımlanma aşamasındadır. Yine tarihte en önemli Hristiyanlık ve Yahudilik eleştirisi kabul edilen Endülüslü alim İbn Hazm’ın (ö.1064) Dinler ve Mezhepler Tarihi kitabı el-Fasl, 2017 yılında kurumumuzca yayımlanmıştır.

Söz konusu esere gelince; çalışma, 10. yüzyılda Bağdat’ta yaşamış ve Müslüman kelam âlimlerinden oldukça fazla etkilenmiş olan Yahudi asıllı Sa‘adya Gaon (ö.942) isimli müellif tarafından telif edilmiş, 13. yy. Anadolu’da istinsah edilmiş, Topkapı Sarayı III. Ahmed koleksiyonu 3522 numarada yer alan “Keşfü Esrâri’t-Tevrat ve Ta‘ribuhâ” başlıklı yazma eserin neşridir. Eserle ilgili çalışma yapan hocamız Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde İslam Tarihi anabilim dalında öğretim üyesi olup, hâlihazırda Diyanet İşleri Başkanlığı’nın din ateşesi olarak Avustralya’da görev yapmaktadır. Hocamızın eserin yayınlanması ile ilgili olarak kurumumuza başvuru yapması üzerine yayın kurullarımızda çalışmayla ilgili inceleme ve müzakereler neticesinde; dinler tarihi ve ilahiyat alanında akademik bir çalışma olmasına binaen yayın kararı alınmıştır. Kurumumuzun bağlı olduğu ilgili mevzuatlar çerçevesinde gerekli izinler alınarak eserin yayınlaması gerçekleştirilmiştir.

Eserle ilgili telif ve baskı ücretleri hususunda ise eserin onuncu asırda yaşamış müellifine değil, sadece hazırlığını yapan ve Türkiye Bilimler Akademisi’nden (TÜBA) “Hz. Muhammed (s.a.v.) Döneminde Yahudiler” adlı çalışmasıyla Cumhurbaşkanlığımızdan ödül almış olan öğretim üyesine ilgili mevzuat gereğince ödeme yapılmıştır.

Saygılarımızla arz ederiz.

2 comments

  • “Eserle ilgili telif ve baskı ücretleri hususunda ise eserin onuncu asırda yaşamış müellifine değil, sadece hazırlığını yapan ve Türkiye Bilimler Akademisi’nden (TÜBA) “Hz. Muhammed (s.a.v.) Döneminde Yahudiler” adlı çalışmasıyla Cumhurbaşkanlığımızdan ödül almış olan öğretim üyesine ilgili mevzuat gereğince ödeme yapılmıştır.” Yani neymiş, İsrailli müellif Sa‘adya Gaon’a ödeme yapılmamış 🙂 Kendisine gazete denen bir yayının Ankara haber sorumlusu yazıyor sözde bir de, sıradan haber muhabirleri filan yazsa ne olacaktı acaba.
    Tahammülsüz, yoz, cehli mürekkeb sahibi bu güruh sebebiyle kitap bir süredir “teknik bir aksaklık sebebiyle” online satışta değil ve YEK’in web sitesinde izine rastlayamıyorsunuz bile. Bu yoz ve boş kalabakların ülkemizdeki namuslu ve çalışkan insanlara galebe çal(ama)ması için elimizden ne geliyorsa yapmak gerekiyor.

  • Tevratin tefsiri kitabı çok mükemmel bir ilim bilgi eseri olarak ilk defa torah hakkında faideli ilimler mevcuttur böyle bir eser in kıymeti asliyyesini ancak ilim.ehli ve vahiy bilimleri alim bilginleri takdir eder.. avamin ve acemilerin böyle geniş bir ilimden bî haberi olmadığından tepki yaygaralari , bilgi okyanusun da sadece işitilmesi mümkün olmiyan ve de gerekmeyen fisiltilardir böyle eserleri bekliyoruz…saygilarimla ..

Submit a comment

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s